Baccarat Regel Översikt

Baccarat Regel Översikt

May 3, 2018 0 By Sanio Roys

Målet med det här spelet är att få en hand som är närmare 9 i värde än bankirens. Spelet är spelat upp till ett resultat på 10; när 10 är nått, betydande att dina poäng är 10 eller högre, blir 10 subtraherat från resultatet. Använder man detta system, kommer ditt resultat alltid att vara mellan 0 och 9.

Till exempel, dina kort är totalt värda 15. 10 är då subtraherat handen och värdet på handen blir 5. Ett snabbt förtydligande: du kan få 10, och då är 10 subtraherat, och du har 0. Vil bara påminna om att ess är ett, två är två, tre är tre och så fortsätter det till 9. 9 är 9. Sedan ändrar det, 10 till Kung är alla 0.